We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Popis Klimatického atlasu Slovenska

Viazaná kniha vo formáte 490×370 mm má 132 strán. Obsahuje 175 máp a vyše 200 grafov a tabuliek. Obsah Klimatického atlasu Slovenska sa začína úvodnými kapitolami, ktoré pridávajú atlasu rámec geografický, historický a metodický. Nasledujú odborné kapitoly s týmto členením:

 1. Teplota vzduchu
 2. Atmosférické zrážky
 3. Sneh a snehová pokrývka
 4. Vlhkosť vzduchu
 5. Oblačnosť, slnečný svit a slnečné žiarenie
 6. Tlak vzduchu a vietor
 7. Meteorologická charakteristika vyššej atmosféry
 8. Nebezpečné atmosférické javy
 9. Fenologické charakteristiky
 10. Teplota a premŕzanie pôdy
 11. Klasifikácia klímy
 12. Staničná sieť
 

Cieľom atlasu je pokračovať v tradíciách predchádzajúcich mapových diel a najmä nadviazať na Atlas podnebia Československej republiky a to po tematickej ako aj časovej stránke.
Zámerom redakčného kolektívu Klimatického atlasu Slovenska je predložiť ho širokej verejnosti. Je určená pre odborníkov z oblasti prírodných a príbuzných vied, no tiež pre pedagógov, študentov ako aj laickú verejnosť, ktorá má záujem o poznanie klimatického systému Slovenska.
Práce na Klimatickom atlase Slovenska sa začali v roku 2010 v rámci projektu „Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do súčasnej podoby bol spracovaný v minulom roku.

 
Hlavné, nosné mapy atlasu, sú v mierke 1 : 1 000 000, klimatické prvky a charakteristiky, nevyžadujúce podrobnejšiu mierku sú znázornené v škálach 1 : 2 000 000 a 1 : 5 000 000. Text atlasu je rovnako v slovenskej a v anglickej verzii v sprievodnom texte, ako aj v grafických objektoch. Referenčným obdobím pre vypracovanie máp je obdobie 1961 – 2010. Pri niektorých klimatologických prvkoch je však spracovaným obdobím aj 1981 – 2010.
 
Prvým a pre územie Slovenska zároveň do dnešných čias jediným klimatickým atlasom, bol Atlas podnebia Československej republiky (1958) spracovaný za obdobie 1901 – 1950. V niektorých ďalších atlasových dielach,  Atlas SSR (1980) a Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002), boli tiež v špecializovaných kapitolách predstavené vybrané klimatické a fenologické mapy. Ich počet a pokrytie jednotlivých prvkov klímy bol však obmedzený.
 
Ukážky vybraných strán atlasu:

 
obálka klimatického atlasu
 
ukážka z Klimatického atlasu
 
ukážka z Klimatického atlasu