Geop. výška a teplota v 850hPa

Snímok produktu ALADIN Geopotencionálna výška a teplota v hladine 850hPa