Varovný systém kvality ovzdušia

V predchádzajúcom dni neboli na žiadnych staniciach priemerné denné hodnoty PM10 nad 50 µg/m3.
Táto hodnota nesmie byť prekročená na jednotlivej stanici viac ako 35 krát v kalendárnom roku. Viac informácií...
Zoznam aktuálnych výstrah a upozornení kvality ovzdušia
VeličinaTypOblasťPopisDetail
O3 Informácia The reason for the high O3 value in Plášt'ovce on 13.7.2023, which was recorded at 3:00, is a measurement error. -