Air quality management areas

Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) sa navrhujú s cieľom identifikovať lokality, kam je potrebné prioritne zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
 

Opatreniami na zlepšenie kvality ovzdušia je potrebné pokryť čo najväčšiu časť územia, kde sa môžu vyskytovať vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok.

Keďže monitorovacie stanice nemôžu svojím meraním pokryť celú krajinu s tak členitým terénom, ako Slovensko má,  je potrebné vymedziť ORKO nielen tam, kde  sa zistilo znečistenie prekračujúce  limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty niektorej znečisťujúcej látky na základe merania (zohľadňujú sa najmenej ostatné 3 roky), ale do ORKO treba zahrnúť aj rizikové oblasti, kde zhoršená kvalita ovzdušia vychádza na základe modelovania.

Poznámka: ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania  boli  určené (na základe metodiky a jej aktualizácie) ako rizikové oblasti, kde nadmerné znečistenia ovzdušia vychádza z vysokých emisií z lokálneho vykurovania  najmä tuhým palivom (biomasou a uhlím) a na základe zhoršených rozptylových podmienok 

Na pracovnom stretnutí s MŽP dňa 11.5.2023 bola dohodnutá iná štruktúra zoznamu Rizikových oblastí pre rok 2023.
Zoznam bude aktualizovaný do 19.5.2023, resp. po odsúhlasení aktualizovanej a doplnenej metodiky

Ďalšie informácie nájdete na interaktívnej mape tu.

Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2022

Aglomerácia Bratislava 

Územie hlavného mesta Slovenskej republiky
Žiadne oblasti riadenia kvality ovzdušia neboli vymedzené v aglomerácii Bratislava pre rok 2022

Zóna Bratislavský  kraj

Územie Bratislavského kraja bez aglomerácia Bratislava.
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania. 

ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO    Znečisťujúca látka
Malacky Obec/mesto Marianka PM10, PM2,5, BaP


Zóna Trnavský kraj

V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania. 

 
ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Dunajská Streda  Obec/mesto Blahová
Okoč
Veľký Meder
Zlaté Klasy
PM10, PM2,5, BaP
Galanta  Obec/mesto Jelka Šoporňa PM10, PM2,5, BaP
Hlohovec  Obec/mesto Jalšové
Koplotovce
Sasinkovo
 
PM10, PM2,5, BaP
Piešťany  Obec/mesto Prašník
Ratnovce
Sokolovce
Drahovce
PM10, PM2,5, BaP
Senica  Obec/mesto Borský Mikuláš
Podbranč
Šaštín-Stráže PM10, PM2,5, BaP
Trnava Obec/mesto Dechtice   PM10, PM2,5, BaP
 

Zóna  Trenčiansky kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021 
Okres Územie vymedzené ako ORKO  Znečisťujúca látka
Prievidza Mesto BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO  Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres   PM10, PM2,5BaP
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5BaP
Prievidza Celý okres   PM10, PM2,5, BaP
Považská Bystrica Celý okres   PM10, PM2,5, BaP
Púchov Celý okres   PM10, PM2,5, BaP
Ilava Celý okres   PM10, PM2,5, BaP
Myjava Celý okres   PM10, PM2,5, BaP
Bánovce
nad Bebravou
Obec/mesto Dežerice
Dolné Naštice
Krásna Ves
Kšinná
Malá Hradná
Pečeňany
Prusy
Ruskovce
Šišov
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Zlatníky
Žitná-Radiša
PM10, PM2,5, BaP
Nové Mesto
nad Váhom
Obec/mesto Bošáca
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Kočovce
Lubina
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Podolie
Stará Turá
PM10, PM2,5, BaP


Zóna Nitriansky  kraj

V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania. 

 
ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Komárno Obec/mesto Hurbanovo
Kolárovo
Komárno
Nesvady
PM10, PM2,5, BaP
Levice Obec/mesto Bielovce
Čaka
Čata
Demandice
Dolné Semerovce
Farná
Horné Semerovce
Hronovce
Ipeľský Sokolec
Jabloňovce
Kubáňovo
Kukučínov
Levice
Lontov
Málaš
Nýrovce
Pastovce
Plášťovce
Plavé Vozokany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Sazdice
Sikenica
Šahy
Tekovské Lužany
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce
PM10, PM2,5, BaP
Nitra Obec/mesto Cabaj-Čápor Vráble PM10, PM2,5, BaP
Nové Zámky Obec/mesto Bajtava
Bíňa
Gbelce
Chľaba
Kamenica nad Hronom
Kolta
Leľa

Malé Kosihy
Salka
Šurany
Zemné
PM10, PM2,5, BaP
Šaľa Obec/mesto Neded
Selice
Vlčany PM10, PM2,5, BaP
Topoľčany Obec/mesto Krušovce
Prašice
Súlovce PM10, PM2,5, BaP
Zlaté Moravce Obec/mesto Hostie
Jedľové Kostoľany
Tekovské Nemce

Topoľčianky
Velčice
Zlaté Moravce
Žitavany
PM10, PM2,5, BaP


Zóna  Žilinský  kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Martin Územie mesta Martin a Vrútky PM2,5
Ružomberok Územie mesta Ružomberok a obce Likavka BaP
Žilina Územie mesta Žilina BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bytča Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Čadca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Dolný Kubín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Kysucké Nové Mesto Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Liptovský Mikuláš Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Martin Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Námestovo Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ružomberok Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Tvrdošín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žilina Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Turčianske Teplice Obec/mesto Abramová
Háj
Horná Štubňa
Jazernica
Mošovce
Sklené
Slovenské Pravno
Turčianske Teplice
PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna  Banskobystrický  kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Revúca Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
Banská Bystrica Územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
Žarnovica Územie mesta Žarnovica BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Banská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Brezno Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Detva Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Lučenec Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Poltár Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Revúca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rimavská Sobota Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žarnovica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žiar nad Hronom Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Banská Štiavnica Obec/mesto Banská Belá
Banská Štiavnica
Podhorie
  Prenčov
Svätý Anton
PM10, PM2,5, BaP
Krupina Obec/mesto Bzovík
Hontianske Nemce
  Krupina
Sebechleby
PM10, PM2,5, BaP
Veľký Krtíš Obec/mesto Bušince
Čeláre
Dolná Strehová
Hrušov
Chrastince
Koláre
Kováčovce
Ľuboriečka
Malá Čalomija
Modrý Kameň
Obeckov
Olováry
  Pôtor
Príbelce
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Stredné Plachtince
Veľké Zlievce
Veľký Krtíš
Vinica
Vrbovka
Záhorce
Želovce
PM10, PM2,5, BaP
Zvolen Obec/mesto Dobrá Niva
Kováčová
Očová
Pliešovce
Sása
  Sielnica
Sliač
Zvolen
Zvolenská Slatina
PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna  Prešovský  kraj

V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania. 

ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bardejov Obec/mesto Bardejov
Gerlachov
Kľušov
Koprivnica
Kurov
Lenartov
Lukov
Malcov
Snakov
 
PM10, PM2,5, BaP
Humenné Obec/mesto Humenné
Kamenica nad Cirochou
Košarovce
Ľubiša
Lukačovce
Papín
Rokytov pri Humennom
Udavské
Veľopolie
PM10, PM2,5, BaP
Kežmarok Obec/mesto Krížová Ves
Lendak
Ľubica
Matiašovce
Rakúsy
Spišská Belá
Veľká Lomnica
Výborná
PM10, PM2,5, BaP
Levoča Obec/mesto Bijacovce
Doľany
Dravce
Jablonov
Levoča
Spišské Podhradie
Spišský Hrhov
Spišský Štvrtok
PM10, PM2,5, BaP
Medzilaborce Obec/mesto Čabiny
Medzilaborce
Radvaň nad Laborcom
Volica
PM10, PM2,5, BaP
Poprad Obec/mesto Hranovnica
Liptovská Teplička
Spišský Štiavnik
Vernár
Vydrník
PM10, PM2,5, BaP
Prešov Obec/mesto Abranovce
Bzenov
Drienov
Hermanovce
Chmeľov
Chminianske Jakubovany
Janov
Kendice
Kokošovce
Mirkovce

Petrovany
Podhorany
Radatice
Rokycany
Terňa
Veľký Šariš
PM10, PM2,5, BaP
Sabinov Obec/mesto Bodovce
Brezovica
Brezovička
Dubovica
Jakovany
Jakubovany
Jarovnice
Krivany
Ľutina
Nižný Slavkov
Ostrovany
Pečovská Nová Ves
Poloma
Ražňany
Sabinov
Torysa
Uzovský Šalgov
PM10, PM2,5, BaP
Snina Obec/mesto Belá nad Cirochou
Dlhé nad Cirochou
Hostovice
Klenová
Ladomirov
Nová Sedlica
Pčoliné
Snina
Stakčín
Ubľa
Ulič
Zboj
Zemplínske Hámre
PM10, PM2,5, BaP
Stará Ľubovňa Obec/mesto Čirč
Haligovce
Jakubany
Lesnica
Ľubotín
Orlov
Plaveč
Plavnica
Šarišské Jastrabie
Sulín
Veľký Lipník
PM10, PM2,5, BaP
Stropkov Obec/mesto Stropkov PM10, PM2,5, BaP
Svidník Obec/mesto Giraltovce
Kračúnovce
Okrúhle
Radoma
PM10, PM2,5, BaP
Vranov nad Topľou Obec/mesto Banské
Bystré
Hanušovce nad Topľou
Pavlovce
Vechec
Zámutov
PM10, PM2,5, BaP

 

Aglomerácia  Košice

Územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida.

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I - IV
Košice - okolie
Územia mesta Košice
 a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
PM10, PM2,5, BaP

 

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO    Znečisťujúca látka
Košice I
Obec/mesto
Košice-Sever
PM10, PM2,5, BaP
Košice-okolie
Obec/mesto
Veľká Ida
PM10, PM2,5, BaP


Zóna Košický  kraj

Územie Košického kraja bez aglomerácie Košice.
 
ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO    Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Obec/mesto Krompachy BaP
 
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres
Územie vymedzené ako ORKO
Znečisťujúca látka
Gelnica
Celý okres
PM10, PM2,5, BaP
Rožňava
Celý okres
PM10, PM2,5, BaP
Košice-okolie
Obec/mesto
Bačkovík
Bidovce
Blažice
Bohdanovce
Boliarov
Čakanovce
Čečejovce
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Háj
Jasov
Kecerovce
Košická Belá
Medzev
Moldava nad Bodvou
Nižná Kamenica
Nováčany
Poproč
Rankovce
Ruskov
Slanec
Svinica
Štós
Šemša
Trsťany
Turňa nad Bodvou
Vyšná Kamenica
Vyšný Medzev
PM10, PM2,5, BaP
Sobrance
Obec/mesto
Hlivištia
Ruský Hrabovec
Sobrance
Vyšná Rybnica
Vyšné Remety
PM10, PM2,5, BaP
Spišská Nová Ves Obec/mesto Betlanovce
Bystrany
Harichovce
Hnilčík
Hrabušice
Iliašovce
Krompachy
Markušovce
Poráč
Slovinky
Smižany
Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
PM10, PM2,5, BaP
Trebišov
Obec/mesto
Borša
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Malé Trakany
Pribeník
Slovenské Nové Mesto
Trebišov
Veľké Trakany
PM10, PM2,5, BaP
 
 
Koncentrácie PM2,5 boli hodnotené vzhľadom k limitnej hodnote pre priemernú ročnú koncentráciu, ktorá je platná od 1.1.2020 (20 µg·m-3).
Okres je považovaný za rizikový ako celok, ak obsahuje aspoň 40 % rizikových obcí.
 
Výstupy z modelovania budú aktualizované, najmä v závislosti od aktualizovaných údajov o vykurovaní domácností - druh a množstvo použitého tuhého paliva, druh vykurovacích zariadení, informácie o zateplení domov a bytov a pod.