We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie

Sieť zrážkomerných staníc

Verejne prístupné informácie

Údaje sú spracované vo forme ročeniek, ktoré sú určené predovšetkým pre vnútornú potrebu SHMÚ, verejne sú prístupné napr. ako súčasť niektorých spracovaní, napr. denný úhrn zrážok z automatických zrážkomerných staníc, celková výška snehovej pokrývky.