Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Zoznam staníc, ktoré za posledných 24 hodín prekročili stupeň povodňovej aktivity
Stanica Tok Čas merania Vodný stav
Štúrovo Dunaj 14.6.2024 11:30 464 Decrease of water level
Kysak (1.SPA) Hornád 14.6.2024 11:30 205 Hladina ustálená
Košice Hornád 14.6.2024 11:30 165 Hladina ustálená

Počet staníc: 3

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )