Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Záhorská Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA: 430 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 490 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm

Záhorská Ves - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.10.2021 11:15 9212.4
16.10.2021 11:00 9212.4
16.10.2021 10:45 9212.3
16.10.2021 10:30 9212.3
16.10.2021 10:15 9212.3
16.10.2021 10:00 9212.3
16.10.2021 09:45 9112.3
16.10.2021 09:30 9112.3
16.10.2021 09:15 9112.3
16.10.2021 09:00 9112.2
16.10.2021 08:00 9112.2
16.10.2021 07:00 9012.3
16.10.2021 06:00 9012.3
16.10.2021 05:00 9012.3
16.10.2021 04:00 9012.4
16.10.2021 03:00 9012.4
16.10.2021 02:00 9012.5
16.10.2021 01:00 9012.7
16.10.2021 00:00 9012.7
15.10.2021 23:00 9012.7
15.10.2021 22:00 9012.7
15.10.2021 21:00 9012.8
15.10.2021 20:00 9012.8
15.10.2021 19:00 9012.8
15.10.2021 18:00 9012.9
15.10.2021 17:00 9012.9
15.10.2021 16:00 9112.9
15.10.2021 15:00 9112.9
15.10.2021 14:00 9112.7
15.10.2021 13:00 9112.4
15.10.2021 12:00 9112.3

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )