Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Devín
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA: 670 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 760 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm

Devín - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.10.2021 10:00 17812
16.10.2021 09:45 17812
16.10.2021 09:30 17911.9
16.10.2021 09:15 17912
16.10.2021 09:00 18112
16.10.2021 08:45 17911.9
16.10.2021 08:30 17911.9
16.10.2021 08:15 17912
16.10.2021 08:00 17912
16.10.2021 07:00 17912
16.10.2021 06:00 17812
16.10.2021 05:00 18012.1
16.10.2021 04:00 18012.1
16.10.2021 03:00 17912.1
16.10.2021 02:00 18012.1
16.10.2021 01:00 18112.2
16.10.2021 00:00 18112.3
15.10.2021 23:00 18112.3
15.10.2021 22:00 18212.4
15.10.2021 21:00 17912.6
15.10.2021 20:00 18212.6
15.10.2021 19:00 18512.7
15.10.2021 18:00 18512.7
15.10.2021 17:00 18712.7
15.10.2021 16:00 18812.7
15.10.2021 15:00 19112.6
15.10.2021 14:00 18912.4
15.10.2021 13:00 18912.3
15.10.2021 12:00 18912.2
15.10.2021 11:00 19012.1
15.10.2021 10:00 19212.1

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )