Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Strečno - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
9.2.2023 00:15 1102
9.2.2023 00:00 1141.9
8.2.2023 23:45 1152
8.2.2023 23:30 1141.9
8.2.2023 23:15 1132
8.2.2023 23:00 1122
8.2.2023 22:45 1132
8.2.2023 22:30 1142
8.2.2023 22:15 1152
8.2.2023 22:00 1162
8.2.2023 21:45 1162
8.2.2023 21:30 1162
8.2.2023 21:15 1162
8.2.2023 21:00 1162
8.2.2023 20:45 1162
8.2.2023 20:30 1152
8.2.2023 20:15 1142
8.2.2023 20:00 1122
8.2.2023 19:45 1122
8.2.2023 19:30 1112
8.2.2023 19:15 1112
8.2.2023 19:00 1112
8.2.2023 18:45 1102
8.2.2023 18:30 1102
8.2.2023 18:15 1112
8.2.2023 18:00 1112
8.2.2023 17:45 1112
8.2.2023 17:30 1112
8.2.2023 17:15 1112
8.2.2023 17:00 1102
8.2.2023 16:45 1102
8.2.2023 16:30 1092
8.2.2023 16:15 1092
8.2.2023 16:00 1092
8.2.2023 15:45 1092
8.2.2023 15:30 1092
8.2.2023 15:15 1092
8.2.2023 15:00 1102
8.2.2023 14:45 1102
8.2.2023 14:30 1112
8.2.2023 14:15 1122
8.2.2023 14:00 1122
8.2.2023 13:45 1122
8.2.2023 13:30 1122
8.2.2023 13:15 1122
8.2.2023 13:00 1122
8.2.2023 12:45 1122.1
8.2.2023 12:30 1122
8.2.2023 12:15 1132.1
8.2.2023 12:00 1132.1
8.2.2023 11:45 1142.1
8.2.2023 11:30 1142.1
8.2.2023 11:15 1152.1
8.2.2023 11:00 1152.1
8.2.2023 10:45 1162.1
8.2.2023 10:30 1172.1
8.2.2023 10:15 1182.1
8.2.2023 10:00 1182.1
8.2.2023 09:45 1192.1
8.2.2023 09:30 1192.1
8.2.2023 09:15 1192.1
8.2.2023 09:00 1202.1
8.2.2023 08:45 1202.1
8.2.2023 08:30 1202.1
8.2.2023 08:15 1212.1
8.2.2023 08:00 1212.1
8.2.2023 07:45 1212.1
8.2.2023 07:30 1202.1
8.2.2023 07:15 1202.1
8.2.2023 07:00 1192.1
8.2.2023 06:45 1172.1
8.2.2023 06:30 1122.1
8.2.2023 06:15 1072.1
8.2.2023 06:00 1042.1
8.2.2023 05:45 1042.1
8.2.2023 05:30 1042.1
8.2.2023 05:15 1052.1
8.2.2023 05:00 1052.1
8.2.2023 04:45 1052.1
8.2.2023 04:30 1052.1
8.2.2023 04:15 1052.1
8.2.2023 04:00 1052.1
8.2.2023 03:45 1042.1
8.2.2023 03:30 1042.1
8.2.2023 03:15 1042.2
8.2.2023 03:00 1042.1
8.2.2023 02:45 1042.1
8.2.2023 02:30 1042.1
8.2.2023 02:15 1042.2
8.2.2023 02:00 1042.2
8.2.2023 01:45 1042.2
8.2.2023 01:30 1042.1
8.2.2023 01:15 1042.2
8.2.2023 01:00 1042.2
8.2.2023 00:45 1062.2
8.2.2023 00:30 1082.2
8.2.2023 00:15 1112.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )