Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Strečno - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
20.5.2024 01:30 9912.7
20.5.2024 01:15 10012.7
20.5.2024 01:00 10112.7
20.5.2024 00:45 10112.7
20.5.2024 00:30 10012.7
20.5.2024 00:15 10012.7
20.5.2024 00:00 10012.7
19.5.2024 23:45 10012.7
19.5.2024 23:30 10012.7
19.5.2024 23:15 9912.7
19.5.2024 23:00 9912.7
19.5.2024 22:45 9912.7
19.5.2024 22:30 9912.7
19.5.2024 22:15 9912.7
19.5.2024 22:00 9912.7
19.5.2024 21:45 9812.7
19.5.2024 21:30 9812.7
19.5.2024 21:15 9712.7
19.5.2024 21:00 9612.7
19.5.2024 20:45 9312.7
19.5.2024 20:30 9012.7
19.5.2024 20:15 8712.7
19.5.2024 20:00 8712.7
19.5.2024 19:45 8712.7
19.5.2024 19:30 8712.7
19.5.2024 19:15 8712.7
19.5.2024 19:00 8712.7
19.5.2024 18:45 8712.7
19.5.2024 18:30 8712.7
19.5.2024 18:15 8712.7
19.5.2024 18:00 8712.7
19.5.2024 17:45 8712.7
19.5.2024 17:30 8712.7
19.5.2024 17:15 8712.7
19.5.2024 17:00 8712.7
19.5.2024 16:45 8712.7
19.5.2024 16:30 8712.7
19.5.2024 16:15 8712.7
19.5.2024 16:00 8712.7
19.5.2024 15:45 8712.7
19.5.2024 15:30 8712.7
19.5.2024 15:15 8712.7
19.5.2024 15:00 8712.7
19.5.2024 14:45 8712.7
19.5.2024 14:30 8712.7
19.5.2024 14:15 8712.7
19.5.2024 14:00 8712.7
19.5.2024 13:45 8612.7
19.5.2024 13:30 8612.7
19.5.2024 13:15 8612.7
19.5.2024 13:00 8612.7
19.5.2024 12:45 8612.7
19.5.2024 12:30 8612.7
19.5.2024 12:15 8612.7
19.5.2024 12:00 8612.7
19.5.2024 11:45 8612.7
19.5.2024 11:30 8612.7
19.5.2024 11:15 8612.7
19.5.2024 11:00 8612.7
19.5.2024 10:45 8612.7
19.5.2024 10:30 8612.7
19.5.2024 10:15 8612.7
19.5.2024 10:00 8612.7
19.5.2024 09:45 8612.7
19.5.2024 09:30 8612.7
19.5.2024 09:15 8612.7
19.5.2024 09:00 8612.7
19.5.2024 08:45 8612.7
19.5.2024 08:30 8712.7
19.5.2024 08:15 8712.7
19.5.2024 08:00 8812.7
19.5.2024 07:45 8812.7
19.5.2024 07:30 8812.7
19.5.2024 07:15 8812.7
19.5.2024 07:00 8812.7
19.5.2024 06:45 8712.7
19.5.2024 06:30 8712.7
19.5.2024 06:15 8812.7
19.5.2024 06:00 8812.7
19.5.2024 05:45 8712.7
19.5.2024 05:30 8712.7
19.5.2024 05:15 8712.7
19.5.2024 05:00 8612.7
19.5.2024 04:45 8612.7
19.5.2024 04:30 8612.7
19.5.2024 04:15 8612.7
19.5.2024 04:00 8612.7
19.5.2024 03:45 8612.7
19.5.2024 03:30 8612.7
19.5.2024 03:15 8612.7
19.5.2024 03:00 8612.7
19.5.2024 02:45 8712.7
19.5.2024 02:30 8712.7
19.5.2024 02:15 8812.7
19.5.2024 02:00 8912.7
19.5.2024 01:45 9012.7
19.5.2024 01:30 9212.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )