Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zlatno
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Zlatno - Hron

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zlatno - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 19:00 3313.4
26.6.2022 18:45 3313.5
26.6.2022 18:30 3313.5
26.6.2022 18:15 3313.6
26.6.2022 18:00 3313.6
26.6.2022 17:45 3313.7
26.6.2022 17:30 3313.8
26.6.2022 17:15 3313.9
26.6.2022 17:00 3314
26.6.2022 16:00 3313.7
26.6.2022 15:00 3313.6
26.6.2022 14:00 3313.3
26.6.2022 13:00 3312.7
26.6.2022 12:00 3312.4
26.6.2022 11:00 3311.4
26.6.2022 10:00 3410.7
26.6.2022 09:00 3310.3
26.6.2022 08:00 3410.1
26.6.2022 07:00 3410
26.6.2022 06:00 3410.1
26.6.2022 05:00 3410.4
26.6.2022 04:00 3410.7
26.6.2022 03:00 3411
26.6.2022 02:00 3411.3
26.6.2022 01:00 3411.6
26.6.2022 00:00 3411.9
25.6.2022 23:00 3512.2
25.6.2022 22:00 3512.8
25.6.2022 21:00 3513.1
25.6.2022 20:00 3413.4
25.6.2022 19:00 3213.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )