Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Brezno
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Brezno - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brezno - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.6.2022 14:15 12
27.6.2022 14:00 12
27.6.2022 13:45 12
27.6.2022 13:30 11
27.6.2022 13:15 9
27.6.2022 13:00 9
27.6.2022 12:45 9
27.6.2022 12:30 9
27.6.2022 12:15 9
27.6.2022 12:00 9
27.6.2022 11:00 10
27.6.2022 10:00 10
27.6.2022 09:00 10
27.6.2022 08:00 10
27.6.2022 07:00 9
27.6.2022 06:00 9
27.6.2022 05:00 9
27.6.2022 04:00 9
27.6.2022 03:00 10
27.6.2022 02:00 9
27.6.2022 01:00 9
27.6.2022 00:00 9
26.6.2022 23:00 9
26.6.2022 22:00 9
26.6.2022 21:00 10
26.6.2022 20:00 10
26.6.2022 19:00 10
26.6.2022 18:00 10
26.6.2022 17:00 12
26.6.2022 16:00 12
26.6.2022 15:00 9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )