Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Čierny Balog
Tok:Šaling
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron

Čierny Balog - Šaling

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Balog - Šaling
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 18:30 621.6
26.6.2022 18:15 721.8
26.6.2022 18:00 621.9
26.6.2022 17:45 722
26.6.2022 17:30 622.1
26.6.2022 17:15 622.2
26.6.2022 17:00 622.4
26.6.2022 16:45 622.6
26.6.2022 16:30 622.8
26.6.2022 16:00 623.4
26.6.2022 15:00 624.1
26.6.2022 14:00 723.8
26.6.2022 13:00 722.5
26.6.2022 12:00 720.9
26.6.2022 11:00 819
26.6.2022 10:00 817.2
26.6.2022 09:00 715.7
26.6.2022 08:00 714.9
26.6.2022 07:00 714.7
26.6.2022 06:00 714.8
26.6.2022 05:00 715.2
26.6.2022 04:00 715.6
26.6.2022 03:00 716.1
26.6.2022 02:00 716.7
26.6.2022 01:00 817.2
26.6.2022 00:00 817.8
25.6.2022 23:00 718.3
25.6.2022 22:00 719
25.6.2022 21:00 719.8
25.6.2022 20:00 720.7
25.6.2022 19:00 621.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )