Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Harmanec-Papiereň
Tok:Bystrica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 100 cm 100 cm

Harmanec-Papiereň - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Harmanec-Papiereň - Bystrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 20:15 2612.6
26.6.2022 20:00 2612.6
26.6.2022 19:45 2612.6
26.6.2022 19:30 2612.7
26.6.2022 19:15 2612.7
26.6.2022 19:00 2612.7
26.6.2022 18:45 2512.7
26.6.2022 18:30 2612.8
26.6.2022 18:15 2612.7
26.6.2022 18:00 2512.7
26.6.2022 17:00 2512.6
26.6.2022 16:00 2612.5
26.6.2022 15:00 2612.3
26.6.2022 14:00 2511.9
26.6.2022 13:00 2611.5
26.6.2022 12:00 2511.1
26.6.2022 11:00 2610.9
26.6.2022 10:00 2610.6
26.6.2022 09:00 2510.5
26.6.2022 08:00 2610.5
26.6.2022 07:00 2610.4
26.6.2022 06:00 2510.4
26.6.2022 05:00 2610.6
26.6.2022 04:00 2610.7
26.6.2022 03:00 2610.8
26.6.2022 02:00 2611
26.6.2022 01:00 2511.2
26.6.2022 00:00 2611.3
25.6.2022 23:00 2611.5
25.6.2022 22:00 2511.7
25.6.2022 21:00 2511.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )