Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Staré Hory
Tok:Starohorský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Staré Hory - Starohorský potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Staré Hory - Starohorský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 20:00 4212.8
26.6.2022 19:45 4212.8
26.6.2022 19:30 4212.9
26.6.2022 19:15 4112
26.6.2022 19:00 3011.7
26.6.2022 18:45 3011.8
26.6.2022 18:30 3011.9
26.6.2022 18:15 3012
26.6.2022 18:00 3012.1
26.6.2022 17:00 3012.6
26.6.2022 16:00 3013.3
26.6.2022 15:00 3013.8
26.6.2022 14:00 3013.8
26.6.2022 13:00 3013.3
26.6.2022 12:00 3012.6
26.6.2022 11:00 3011.8
26.6.2022 10:00 3010.8
26.6.2022 09:00 3010
26.6.2022 08:00 309.5
26.6.2022 07:00 309.3
26.6.2022 06:00 309.3
26.6.2022 05:00 309.4
26.6.2022 04:00 309.5
26.6.2022 03:00 309.6
26.6.2022 02:00 319.9
26.6.2022 01:00 3111
26.6.2022 00:00 4212.7
25.6.2022 23:00 4212.6
25.6.2022 22:00 4212.6
25.6.2022 21:00 4212.6
25.6.2022 20:00 4212.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )