Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Banská Bystrica
Tok:Bystrica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Banská Bystrica - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Bystrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 19:00 4714.6
26.6.2022 18:45 4714.7
26.6.2022 18:30 4714.7
26.6.2022 18:15 4714.7
26.6.2022 18:00 4714.8
26.6.2022 17:45 4814.9
26.6.2022 17:30 4815
26.6.2022 17:15 4815
26.6.2022 17:00 4815.1
26.6.2022 16:00 4715.3
26.6.2022 15:00 4815
26.6.2022 14:00 4714.7
26.6.2022 13:00 4814
26.6.2022 12:00 4813.4
26.6.2022 11:00 4812.8
26.6.2022 10:00 4812.4
26.6.2022 09:00 4812.2
26.6.2022 08:00 4812.1
26.6.2022 07:00 4812.1
26.6.2022 06:00 4812.2
26.6.2022 05:00 4812.4
26.6.2022 04:00 4912.5
26.6.2022 03:00 5312.6
26.6.2022 02:00 5512.8
26.6.2022 01:00 5612.9
26.6.2022 00:00 5613.2
25.6.2022 23:00 5513.5
25.6.2022 22:00 4713.7
25.6.2022 21:00 4813.8
25.6.2022 20:00 4814
25.6.2022 19:00 4814.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )