Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Dobrá Niva
Tok:Neresnica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Dobrá Niva - Neresnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobrá Niva - Neresnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 20:15 2118.2
26.6.2022 20:00 2118.2
26.6.2022 19:45 2118.1
26.6.2022 19:30 2118.2
26.6.2022 19:15 2018.1
26.6.2022 19:00 2018.1
26.6.2022 18:45 2018.1
26.6.2022 18:30 2018
26.6.2022 18:15 2018
26.6.2022 18:00 2017.9
26.6.2022 17:00 2017.7
26.6.2022 16:00 2117.4
26.6.2022 15:00 2117
26.6.2022 14:00 2116.5
26.6.2022 13:00 2116.1
26.6.2022 12:00 2215.7
26.6.2022 11:00 2215.3
26.6.2022 10:00 2215
26.6.2022 09:00 2214.9
26.6.2022 08:00 2214.9
26.6.2022 07:00 2215.1
26.6.2022 06:00 2215.5
26.6.2022 05:00 2315.9
26.6.2022 04:00 2316.3
26.6.2022 03:00 2316.6
26.6.2022 02:00 2216.8
26.6.2022 01:00 2116.9
26.6.2022 00:00 2017.1
25.6.2022 23:00 2017.3
25.6.2022 22:00 2117.6
25.6.2022 21:00 2117.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )