Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zvolen
Tok:Slatina
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Zvolen - Slatina

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zvolen - Slatina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 12:30 3322.2
27.6.2022 12:15 3322
27.6.2022 12:00 3321.8
27.6.2022 11:45 3321.6
27.6.2022 11:30 3321.4
27.6.2022 11:15 3321.2
27.6.2022 11:00 3321
27.6.2022 10:45 3320.8
27.6.2022 10:30 3320.6
27.6.2022 10:00 3320.4
27.6.2022 09:00 3320.1
27.6.2022 08:00 3320
27.6.2022 07:00 3320.1
27.6.2022 06:00 3320.4
27.6.2022 05:00 3320.6
27.6.2022 04:00 3320.9
27.6.2022 03:00 3321.1
27.6.2022 02:00 3321.5
27.6.2022 01:00 3322
27.6.2022 00:00 3322.4
26.6.2022 23:00 3322.9
26.6.2022 22:00 3323.3
26.6.2022 21:00 3323.7
26.6.2022 20:00 3424
26.6.2022 19:00 3424.4
26.6.2022 18:00 3424.6
26.6.2022 17:00 3424.1
26.6.2022 16:00 3423.6
26.6.2022 15:00 3423
26.6.2022 14:00 3422.3
26.6.2022 13:00 3421.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )