Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hronské Kľačany
Tok:Podlužianka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm 260 cm

Hronské Kľačany - Podlužianka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hronské Kľačany - Podlužianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 19:15 1617.4
26.6.2022 19:00 1617.3
26.6.2022 18:45 1617.3
26.6.2022 18:30 1617.3
26.6.2022 18:15 1617.2
26.6.2022 18:00 1617.2
26.6.2022 17:45 1617.1
26.6.2022 17:30 1617.1
26.6.2022 17:15 1617
26.6.2022 17:00 1617
26.6.2022 16:00 1616.8
26.6.2022 15:00 1616.6
26.6.2022 14:00 1616.5
26.6.2022 13:00 1716.4
26.6.2022 12:00 1716.4
26.6.2022 11:00 1716.4
26.6.2022 10:00 1716.5
26.6.2022 09:00 1716.6
26.6.2022 08:00 1716.7
26.6.2022 07:00 1716.9
26.6.2022 06:00 1617
26.6.2022 05:00 1617.1
26.6.2022 04:00 1617.3
26.6.2022 03:00 1617.4
26.6.2022 02:00 1617.5
26.6.2022 01:00 1617.6
26.6.2022 00:00 1617.6
25.6.2022 23:00 1617.6
25.6.2022 22:00 1617.6
25.6.2022 21:00 1617.5
25.6.2022 20:00 1617.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )