Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Pečenice
Tok:Jabloňovka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Pečenice - Jabloňovka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pečenice - Jabloňovka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 18:30 821.4
26.6.2022 18:15 821.3
26.6.2022 18:00 821.2
26.6.2022 17:45 821.1
26.6.2022 17:30 820.9
26.6.2022 17:15 820.8
26.6.2022 17:00 820.7
26.6.2022 16:45 820.6
26.6.2022 16:30 920.6
26.6.2022 16:00 920.4
26.6.2022 15:00 920.2
26.6.2022 14:00 920
26.6.2022 13:00 919.3
26.6.2022 12:00 1018.7
26.6.2022 11:00 917.8
26.6.2022 10:00 917.1
26.6.2022 09:00 816.4
26.6.2022 08:00 816.2
26.6.2022 07:00 816.3
26.6.2022 06:00 816.5
26.6.2022 05:00 816.8
26.6.2022 04:00 817.2
26.6.2022 03:00 817.6
26.6.2022 02:00 818.1
26.6.2022 01:00 818.6
26.6.2022 00:00 819
25.6.2022 23:00 819.4
25.6.2022 22:00 819.7
25.6.2022 21:00 820
25.6.2022 20:00 820.2
25.6.2022 19:00 820.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )