Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Kalinčiakovo
Tok:Sikenica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 390 cm 390 cm

Kalinčiakovo - Sikenica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kalinčiakovo - Sikenica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 20:00 4020
26.6.2022 19:45 4019.9
26.6.2022 19:30 4019.9
26.6.2022 19:15 4019.9
26.6.2022 19:00 4019.8
26.6.2022 18:45 4019.8
26.6.2022 18:30 4019.8
26.6.2022 18:15 4019.7
26.6.2022 18:00 4019.7
26.6.2022 17:00 4019.5
26.6.2022 16:00 4119.4
26.6.2022 15:00 4119.3
26.6.2022 14:00 4119.2
26.6.2022 13:00 4119
26.6.2022 12:00 4118.7
26.6.2022 11:00 4118.5
26.6.2022 10:00 4118.4
26.6.2022 09:00 4118.3
26.6.2022 08:00 4118.4
26.6.2022 07:00 4118.5
26.6.2022 06:00 4118.7
26.6.2022 05:00 4118.9
26.6.2022 04:00 4119.2
26.6.2022 03:00 4119.4
26.6.2022 02:00 4019.7
26.6.2022 01:00 4020
26.6.2022 00:00 4020.2
25.6.2022 23:00 3920.3
25.6.2022 22:00 3920.3
25.6.2022 21:00 3920.3
25.6.2022 20:00 3820.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )