Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Kamenín
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 330 cm 330 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 470 cm 470 cm

Kamenín - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kamenín - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 14:30 8321.3
27.6.2022 14:15 8321.3
27.6.2022 14:00 8321.2
27.6.2022 13:45 8421.2
27.6.2022 13:30 8421.1
27.6.2022 13:15 8421.1
27.6.2022 13:00 8521.1
27.6.2022 12:45 8521
27.6.2022 12:30 8621
27.6.2022 12:00 8721
27.6.2022 11:00 8820.9
27.6.2022 10:00 8920.9
27.6.2022 09:00 8820.9
27.6.2022 08:00 8620.9
27.6.2022 07:00 8421
27.6.2022 06:00 8321.1
27.6.2022 05:00 8321.2
27.6.2022 04:00 8421.3
27.6.2022 03:00 8521.5
27.6.2022 02:00 8521.6
27.6.2022 01:00 8421.7
27.6.2022 00:00 8321.8
26.6.2022 23:00 8321.8
26.6.2022 22:00 8321.9
26.6.2022 21:00 8321.8
26.6.2022 20:00 8321.7
26.6.2022 19:00 8321.6
26.6.2022 18:00 8321.4
26.6.2022 17:00 8321.2
26.6.2022 16:00 8220.9
26.6.2022 15:00 8220.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )