SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Station description

Name of station:Kamenín
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 330 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 470 cm

Kamenín - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
20.10.2021 06:30 8610.2
20.10.2021 06:15 8610.2
20.10.2021 06:00 8610.2
20.10.2021 05:45 8610.2
20.10.2021 05:30 8510.3
20.10.2021 05:15 8510.3
20.10.2021 05:00 8510.3
20.10.2021 04:45 8610.3
20.10.2021 04:30 8610.3
20.10.2021 04:00 8610.3
20.10.2021 03:00 8610.3
20.10.2021 02:00 8610.3
20.10.2021 01:00 8710.4
20.10.2021 00:00 8810.4
19.10.2021 23:00 9010.4
19.10.2021 22:00 9310.4
19.10.2021 21:00 9710.4
19.10.2021 20:00 10110.5
19.10.2021 19:00 10210.5
19.10.2021 18:00 10210.4
19.10.2021 17:00 10310.4
19.10.2021 16:00 10110.3
19.10.2021 15:00 9110.1
19.10.2021 14:00 8610
19.10.2021 13:00 8710
19.10.2021 12:00 8810
19.10.2021 11:00 9010
19.10.2021 10:00 9310
19.10.2021 09:00 9710.1
19.10.2021 08:00 10110.1
19.10.2021 07:00 10310.2

Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )