Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Málinec (pod VN)
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Málinec (pod VN) - Ipeľ

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Málinec (pod VN) - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 19:15 228
26.6.2022 19:00 228.2
26.6.2022 18:45 228.3
26.6.2022 18:30 228.6
26.6.2022 18:15 228.6
26.6.2022 18:00 228.8
26.6.2022 17:45 228.9
26.6.2022 17:30 229.1
26.6.2022 17:15 229.4
26.6.2022 17:00 2210
26.6.2022 16:00 2212
26.6.2022 15:00 2213.2
26.6.2022 14:00 2213.2
26.6.2022 13:00 2212.6
26.6.2022 12:00 2211.6
26.6.2022 11:00 2210.6
26.6.2022 10:00 229.8
26.6.2022 09:00 228.7
26.6.2022 08:00 227.3
26.6.2022 07:00 226.3
26.6.2022 06:00 225.9
26.6.2022 05:00 225.8
26.6.2022 04:00 226
26.6.2022 03:00 226.3
26.6.2022 02:00 226.1
26.6.2022 01:00 226.1
26.6.2022 00:00 226.3
25.6.2022 23:00 226.6
25.6.2022 22:00 227
25.6.2022 21:00 227.4
25.6.2022 20:00 228
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )