Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Prša
Tok:Suchá
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm 260 cm

Prša - Suchá

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prša - Suchá
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 19:15 322.1
26.6.2022 19:00 322.2
26.6.2022 18:45 322.4
26.6.2022 18:30 322.5
26.6.2022 18:15 322.6
26.6.2022 18:00 422.7
26.6.2022 17:45 522.8
26.6.2022 17:30 522.8
26.6.2022 17:15 422.8
26.6.2022 17:00 522.7
26.6.2022 16:00 422.1
26.6.2022 15:00 521
26.6.2022 14:00 519.6
26.6.2022 13:00 418.8
26.6.2022 12:00 418.5
26.6.2022 11:00 318.3
26.6.2022 10:00 218.1
26.6.2022 09:00 218
26.6.2022 08:00 117.8
26.6.2022 07:00 117.8
26.6.2022 06:00 117.9
26.6.2022 05:00 118.1
26.6.2022 04:00 218.3
26.6.2022 03:00 218.5
26.6.2022 02:00 218.7
26.6.2022 01:00 219
26.6.2022 00:00 319.3
25.6.2022 23:00 319.6
25.6.2022 22:00 319.9
25.6.2022 21:00 320.1
25.6.2022 20:00 420.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )