Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Holiša
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 360 cm 360 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 430 cm 430 cm

Holiša - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Holiša - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 14:30 1120.8
27.6.2022 14:15 1120.8
27.6.2022 14:00 1120.7
27.6.2022 13:45 1120.6
27.6.2022 13:30 1220.6
27.6.2022 13:15 1220.5
27.6.2022 13:00 1220.4
27.6.2022 12:45 1220.3
27.6.2022 12:30 1220.3
27.6.2022 12:00 1220.1
27.6.2022 11:00 1219.8
27.6.2022 10:00 1219.5
27.6.2022 09:00 1219.2
27.6.2022 08:00 1219.1
27.6.2022 07:00 1219.1
27.6.2022 06:00 1219.2
27.6.2022 05:00 1219.4
27.6.2022 04:00 1319.6
27.6.2022 03:00 1319.9
27.6.2022 02:00 1320.1
27.6.2022 01:00 1220.4
27.6.2022 00:00 1220.6
26.6.2022 23:00 1220.8
26.6.2022 22:00 1221
26.6.2022 21:00 1221
26.6.2022 20:00 1221
26.6.2022 19:00 1221
26.6.2022 18:00 1221
26.6.2022 17:00 1220.8
26.6.2022 16:00 1220.6
26.6.2022 15:00 1220.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )