Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Mýtna (nad VN)
Tok:Krivánsky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 80 cm 80 cm

Mýtna (nad VN) - Krivánsky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mýtna (nad VN) - Krivánsky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 18:30 123.5
26.6.2022 18:15 123.8
26.6.2022 18:00 124.2
26.6.2022 17:45 124.5
26.6.2022 17:30 124.7
26.6.2022 17:15 125
26.6.2022 17:00 125.1
26.6.2022 16:45 125.2
26.6.2022 16:30 125
26.6.2022 16:00 124.7
26.6.2022 15:00 124.4
26.6.2022 14:00 124.2
26.6.2022 13:00 122.8
26.6.2022 12:00 120.5
26.6.2022 11:00 118.9
26.6.2022 10:00 118
26.6.2022 09:00 116.9
26.6.2022 08:00 116.6
26.6.2022 07:00 116.7
26.6.2022 06:00 116.9
26.6.2022 05:00 117.2
26.6.2022 04:00 117.6
26.6.2022 03:00 118
26.6.2022 02:00 018.3
26.6.2022 01:00 018.7
26.6.2022 00:00 018.9
25.6.2022 23:00 019.2
25.6.2022 22:00 019.7
25.6.2022 21:00 020.3
25.6.2022 20:00 020.9
25.6.2022 19:00 021.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )