Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Divín (nad VN)
Tok:Budinský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 75 cm 75 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 115 cm 115 cm

Divín (nad VN) - Budinský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Divín (nad VN) - Budinský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]
26.6.2022 18:45 -2
26.6.2022 18:30 -2
26.6.2022 18:15 -2
26.6.2022 18:00 -2
26.6.2022 17:45 -2
26.6.2022 17:30 -2
26.6.2022 17:15 -1
26.6.2022 17:00 -2
26.6.2022 16:45 -2
26.6.2022 16:00 -2
26.6.2022 15:00 -2
26.6.2022 14:00 -2
26.6.2022 13:00 -2
26.6.2022 12:00 -2
26.6.2022 11:00 -1
26.6.2022 10:00 -1
26.6.2022 09:00 0
26.6.2022 08:00 0
26.6.2022 07:00 0
26.6.2022 06:00 0
26.6.2022 05:00 0
26.6.2022 04:00 0
26.6.2022 03:00 0
26.6.2022 02:00 0
26.6.2022 01:00 0
26.6.2022 00:00 0
25.6.2022 23:00 0
25.6.2022 22:00 0
25.6.2022 21:00 -1
25.6.2022 20:00 -1
25.6.2022 19:00 -1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )