Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Horný Tisovník
Tok:Tisovník
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Horný Tisovník - Tisovník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horný Tisovník - Tisovník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 18:30 5423.1
26.6.2022 18:15 5423.4
26.6.2022 18:00 5423.8
26.6.2022 17:45 5424.2
26.6.2022 17:30 5424.6
26.6.2022 17:15 5425
26.6.2022 17:00 5525.2
26.6.2022 16:45 5525.2
26.6.2022 16:30 5525.2
26.6.2022 16:00 5525.3
26.6.2022 15:00 5524.7
26.6.2022 14:00 5523.4
26.6.2022 13:00 5522
26.6.2022 12:00 5520.5
26.6.2022 11:00 5518.9
26.6.2022 10:00 5517.3
26.6.2022 09:00 5516.1
26.6.2022 08:00 5515.3
26.6.2022 07:00 5515
26.6.2022 06:00 5515
26.6.2022 05:00 5515.2
26.6.2022 04:00 5515.4
26.6.2022 03:00 5515.7
26.6.2022 02:00 5515.9
26.6.2022 01:00 5516.3
26.6.2022 00:00 5516.7
25.6.2022 23:00 5517.2
25.6.2022 22:00 5517.8
25.6.2022 21:00 5518.5
25.6.2022 20:00 5519.2
25.6.2022 19:00 5519.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )