Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Pôtor
Tok:Stará rieka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Pôtor - Stará rieka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pôtor - Stará rieka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 20:00 620.4
26.6.2022 19:45 620.4
26.6.2022 19:30 620.4
26.6.2022 19:15 720.4
26.6.2022 19:00 720.4
26.6.2022 18:45 720.3
26.6.2022 18:30 720.3
26.6.2022 18:15 720.2
26.6.2022 18:00 720.1
26.6.2022 17:00 719.6
26.6.2022 16:00 719
26.6.2022 15:00 818.4
26.6.2022 14:00 818
26.6.2022 13:00 817.6
26.6.2022 12:00 917.3
26.6.2022 11:00 916.9
26.6.2022 10:00 816.5
26.6.2022 09:00 916.3
26.6.2022 08:00 916.1
26.6.2022 07:00 916.2
26.6.2022 06:00 616.2
26.6.2022 05:00 616.5
26.6.2022 04:00 616.7
26.6.2022 03:00 617
26.6.2022 02:00 617.3
26.6.2022 01:00 717.6
26.6.2022 00:00 717.8
25.6.2022 23:00 418
25.6.2022 22:00 418.3
25.6.2022 21:00 418.6
25.6.2022 20:00 418.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )