Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Krupina
Tok:Krupinica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Krupina - Krupinica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krupina - Krupinica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 18:15 2022
26.6.2022 18:00 2022
26.6.2022 17:45 2022
26.6.2022 17:30 2021.9
26.6.2022 17:15 2021.9
26.6.2022 17:00 2021.9
26.6.2022 16:45 2021.8
26.6.2022 16:30 2021.7
26.6.2022 16:15 2021.6
26.6.2022 16:00 2021.5
26.6.2022 15:00 2021.2
26.6.2022 14:00 2020.7
26.6.2022 13:00 2020.2
26.6.2022 12:00 2019.8
26.6.2022 11:00 2019.6
26.6.2022 10:00 2019.3
26.6.2022 09:00 2019.2
26.6.2022 08:00 2019.1
26.6.2022 07:00 2019.2
26.6.2022 06:00 2019.4
26.6.2022 05:00 2119.6
26.6.2022 04:00 2119.7
26.6.2022 03:00 2119.9
26.6.2022 02:00 2120
26.6.2022 01:00 2120.1
26.6.2022 00:00 2120.2
25.6.2022 23:00 2220.4
25.6.2022 22:00 2420.7
25.6.2022 21:00 2421.2
25.6.2022 20:00 2021.3
25.6.2022 19:00 2021.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )