Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hontianske Nemce
Tok:Štiavnica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Hontianske Nemce - Štiavnica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hontianske Nemce - Štiavnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 19:30 1222.2
26.6.2022 19:15 1122.2
26.6.2022 19:00 1122.2
26.6.2022 18:45 1122.3
26.6.2022 18:30 1122.3
26.6.2022 18:15 1222.4
26.6.2022 18:00 1122.4
26.6.2022 17:45 1222.5
26.6.2022 17:30 1222.5
26.6.2022 17:00 1222.5
26.6.2022 16:00 1222.4
26.6.2022 15:00 1222.3
26.6.2022 14:00 1322
26.6.2022 13:00 1421.1
26.6.2022 12:00 1320.2
26.6.2022 11:00 1419.4
26.6.2022 10:00 1418.8
26.6.2022 09:00 1418.3
26.6.2022 08:00 1517.9
26.6.2022 07:00 1617.9
26.6.2022 06:00 1718
26.6.2022 05:00 1718.3
26.6.2022 04:00 1918.6
26.6.2022 03:00 2018.7
26.6.2022 02:00 1019.2
26.6.2022 01:00 1019.5
26.6.2022 00:00 1019.8
25.6.2022 23:00 1020.2
25.6.2022 22:00 1020.6
25.6.2022 21:00 1121
25.6.2022 20:00 1121.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )