Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Salka
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 480 cm 480 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 560 cm 560 cm

Salka - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Salka - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 13:45 7225.1
27.6.2022 13:30 7225
27.6.2022 13:15 7224.9
27.6.2022 13:00 7224.9
27.6.2022 12:45 7224.8
27.6.2022 12:30 7224.7
27.6.2022 12:15 7224.5
27.6.2022 12:00 7224.4
27.6.2022 11:45 7224.2
27.6.2022 11:00 7223.7
27.6.2022 10:00 7223.3
27.6.2022 09:00 7223
27.6.2022 08:00 7222.5
27.6.2022 07:00 7222.1
27.6.2022 06:00 7122.4
27.6.2022 05:00 7222.7
27.6.2022 04:00 7222.9
27.6.2022 03:00 7223.1
27.6.2022 02:00 7123.3
27.6.2022 01:00 7223.5
27.6.2022 00:00 7223.8
26.6.2022 23:00 7124.1
26.6.2022 22:00 7224.5
26.6.2022 21:00 7124.5
26.6.2022 20:00 7124.7
26.6.2022 19:00 7124.8
26.6.2022 18:00 7125
26.6.2022 17:00 7125
26.6.2022 16:00 7225
26.6.2022 15:00 7224.8
26.6.2022 14:00 7224.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )