Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Dobšiná
Tok:Dobšinský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Dobšiná - Dobšinský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobšiná - Dobšinský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 18:45 7516.6
26.6.2022 18:30 7516.7
26.6.2022 18:15 7516.9
26.6.2022 18:00 7516.9
26.6.2022 17:45 7517
26.6.2022 17:30 7517
26.6.2022 17:15 7517.1
26.6.2022 17:00 7517.1
26.6.2022 16:45 7517.2
26.6.2022 16:00 7516.8
26.6.2022 15:00 7516.5
26.6.2022 14:00 7616.2
26.6.2022 13:00 7616.3
26.6.2022 12:00 7615.8
26.6.2022 11:00 7615
26.6.2022 10:00 7614.4
26.6.2022 09:00 7613.8
26.6.2022 08:00 7613.4
26.6.2022 07:00 7613.1
26.6.2022 06:00 7612.2
26.6.2022 05:00 7612.3
26.6.2022 04:00 7612.5
26.6.2022 03:00 7612.7
26.6.2022 02:00 7713
26.6.2022 01:00 7713.3
26.6.2022 00:00 7713.5
25.6.2022 23:00 7713.8
25.6.2022 22:00 7814.2
25.6.2022 21:00 7814.7
25.6.2022 20:00 7915.6
25.6.2022 19:00 7716.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )