Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Rožňava
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Rožňava - Slaná

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rožňava - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.6.2022 14:00 36
27.6.2022 13:45 37
27.6.2022 13:30 38
27.6.2022 13:15 39
27.6.2022 13:00 40
27.6.2022 12:45 42
27.6.2022 12:30 43
27.6.2022 12:15 44
27.6.2022 12:00 46
27.6.2022 11:00 48
27.6.2022 10:00 48
27.6.2022 09:00 46
27.6.2022 08:00 43
27.6.2022 07:00 19
27.6.2022 06:00 20
27.6.2022 05:00 20
27.6.2022 04:00 20
27.6.2022 03:00 20
27.6.2022 02:00 21
27.6.2022 01:00 22
27.6.2022 00:00 23
26.6.2022 23:00 23
26.6.2022 22:00 24
26.6.2022 21:00 26
26.6.2022 20:00 28
26.6.2022 19:00 30
26.6.2022 18:00 33
26.6.2022 17:00 37
26.6.2022 16:00 40
26.6.2022 15:00 38
26.6.2022 14:00 19
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )