Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Štítnik
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Štítnik - Štítnik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štítnik - Štítnik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 14:00 3518
27.6.2022 13:45 3517.8
27.6.2022 13:30 3517.7
27.6.2022 13:15 3517.6
27.6.2022 13:00 3517.6
27.6.2022 12:45 3517.5
27.6.2022 12:30 3517.4
27.6.2022 12:15 3517.3
27.6.2022 12:00 3517.2
27.6.2022 11:00 3516.8
27.6.2022 10:00 3516.5
27.6.2022 09:00 3516.2
27.6.2022 08:00 3516.1
27.6.2022 07:00 3516.1
27.6.2022 06:00 3516.3
27.6.2022 05:00 3516.6
27.6.2022 04:00 3516.9
27.6.2022 03:00 3517.2
27.6.2022 02:00 3517.5
27.6.2022 01:00 3517.7
27.6.2022 00:00 3417.8
26.6.2022 23:00 3417.9
26.6.2022 22:00 3418
26.6.2022 21:00 3418.1
26.6.2022 20:00 3418.3
26.6.2022 19:00 3418.4
26.6.2022 18:00 3518.4
26.6.2022 17:00 3518.3
26.6.2022 16:00 3518.1
26.6.2022 15:00 3517.8
26.6.2022 14:00 3517.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )