Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Bretka
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Bretka - Slaná

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bretka - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 12:30 3919.5
27.6.2022 12:15 3919.4
27.6.2022 12:00 3919.3
27.6.2022 11:45 3819.2
27.6.2022 11:30 3719.1
27.6.2022 11:15 3719
27.6.2022 11:00 3818.9
27.6.2022 10:45 3918.8
27.6.2022 10:30 3918.8
27.6.2022 10:00 4018.7
27.6.2022 09:00 4018.5
27.6.2022 08:00 4118.3
27.6.2022 07:00 4118.2
27.6.2022 06:00 4118.3
27.6.2022 05:00 4118.5
27.6.2022 04:00 4118.6
27.6.2022 03:00 4118.8
27.6.2022 02:00 4219
27.6.2022 01:00 4719.3
27.6.2022 00:00 4219.8
26.6.2022 23:00 4619.9
26.6.2022 22:00 3819.9
26.6.2022 21:00 3920.1
26.6.2022 20:00 3620.2
26.6.2022 19:00 3920.1
26.6.2022 18:00 3619.9
26.6.2022 17:00 3819.9
26.6.2022 16:00 3920.2
26.6.2022 15:00 3619.9
26.6.2022 14:00 3819.5
26.6.2022 13:00 4019
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )