Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Gemerská Ves
Tok:Turiec
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 190 cm 190 cm

Gemerská Ves - Turiec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Gemerská Ves - Turiec
Čas meraniaVodný stav [cm]
26.6.2022 07:15 25
26.6.2022 07:00 25
26.6.2022 06:45 25
26.6.2022 06:30 25
26.6.2022 06:15 25
26.6.2022 06:00 25
26.6.2022 05:45 25
26.6.2022 05:30 25
26.6.2022 05:15 25
26.6.2022 05:00 25
26.6.2022 04:00 25
26.6.2022 03:00 24
26.6.2022 02:00 24
26.6.2022 01:00 24
26.6.2022 00:00 24
25.6.2022 23:00 24
25.6.2022 22:00 24
25.6.2022 21:00 24
25.6.2022 20:00 24
25.6.2022 19:00 24
25.6.2022 18:00 24
25.6.2022 17:00 24
25.6.2022 16:00 24
25.6.2022 15:00 24
25.6.2022 14:00 24
25.6.2022 13:00 24
25.6.2022 12:00 24
25.6.2022 11:00 24
25.6.2022 10:00 24
25.6.2022 09:00 24
25.6.2022 08:00 24
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )