Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Lehota nad Rimavicou
Tok:Rimavica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Lehota nad Rimavicou - Rimavica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lehota nad Rimavicou - Rimavica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 19:45 2619.1
26.6.2022 19:30 2619.2
26.6.2022 19:15 2619.2
26.6.2022 19:00 2619.2
26.6.2022 18:45 2619.3
26.6.2022 18:30 2619.4
26.6.2022 18:15 2619.4
26.6.2022 18:00 2619.5
26.6.2022 17:45 2619.6
26.6.2022 17:00 2619.9
26.6.2022 16:00 2619.9
26.6.2022 15:00 2619.9
26.6.2022 14:00 2619.6
26.6.2022 13:00 2719
26.6.2022 12:00 2718.3
26.6.2022 11:00 2717.7
26.6.2022 10:00 2717.1
26.6.2022 09:00 2716.7
26.6.2022 08:00 2716.4
26.6.2022 07:00 2616.2
26.6.2022 06:00 2616.2
26.6.2022 05:00 2616.4
26.6.2022 04:00 2616.5
26.6.2022 03:00 2716.7
26.6.2022 02:00 2717
26.6.2022 01:00 2717.2
26.6.2022 00:00 2717.4
25.6.2022 23:00 2717.6
25.6.2022 22:00 2717.7
25.6.2022 21:00 2617.9
25.6.2022 20:00 2618.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )