Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Rimavská Sobota-Sobôtka
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 14:00 4523.3
27.6.2022 13:45 4523.2
27.6.2022 13:30 4523.1
27.6.2022 13:15 4522.9
27.6.2022 13:00 4522.8
27.6.2022 12:45 4522.6
27.6.2022 12:30 4522.4
27.6.2022 12:15 4522.1
27.6.2022 12:00 4521.9
27.6.2022 11:00 4520.8
27.6.2022 10:00 4520
27.6.2022 09:00 4519.4
27.6.2022 08:00 4519.2
27.6.2022 07:00 4519.2
27.6.2022 06:00 4519.2
27.6.2022 05:00 4519.4
27.6.2022 04:00 4519.6
27.6.2022 03:00 4519.8
27.6.2022 02:00 4520
27.6.2022 01:00 4520.2
27.6.2022 00:00 4520.4
26.6.2022 23:00 4520.6
26.6.2022 22:00 4520.8
26.6.2022 21:00 4521.1
26.6.2022 20:00 4521.4
26.6.2022 19:00 4521.6
26.6.2022 18:00 4622
26.6.2022 17:00 4522.6
26.6.2022 16:00 4622.8
26.6.2022 15:00 4522.7
26.6.2022 14:00 4522.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )