Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Vlkyňa
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm 380 cm

Vlkyňa - Rimava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vlkyňa - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.6.2022 14:00 34
27.6.2022 13:45 34
27.6.2022 13:30 34
27.6.2022 13:15 34
27.6.2022 13:00 34
27.6.2022 12:45 34
27.6.2022 12:30 34
27.6.2022 12:15 34
27.6.2022 12:00 34
27.6.2022 11:00 34
27.6.2022 10:00 34
27.6.2022 09:00 34
27.6.2022 08:00 34
27.6.2022 07:00 34
27.6.2022 06:00 34
27.6.2022 05:00 34
27.6.2022 04:00 34
27.6.2022 03:00 34
27.6.2022 02:00 34
27.6.2022 01:00 33
27.6.2022 00:00 34
26.6.2022 23:00 33
26.6.2022 22:00 33
26.6.2022 21:00 33
26.6.2022 20:00 33
26.6.2022 19:00 33
26.6.2022 18:00 33
26.6.2022 17:00 33
26.6.2022 16:00 33
26.6.2022 15:00 33
26.6.2022 14:00 33
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )