Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Svit
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Svit - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svit - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.5.2022 00:30 969.8
28.5.2022 00:15 969.9
28.5.2022 00:00 9610
27.5.2022 23:45 9510
27.5.2022 23:30 9510.1
27.5.2022 23:15 9510.2
27.5.2022 23:00 9510.2
27.5.2022 22:45 9510.3
27.5.2022 22:30 9510.3
27.5.2022 22:00 9410.5
27.5.2022 21:00 9410.8
27.5.2022 20:00 9311
27.5.2022 19:00 9211.2
27.5.2022 18:00 9211.4
27.5.2022 17:00 9111.7
27.5.2022 16:00 9112
27.5.2022 15:00 9011.9
27.5.2022 14:00 9111.7
27.5.2022 13:00 9111.4
27.5.2022 12:00 9210.9
27.5.2022 11:00 9210.4
27.5.2022 10:00 929.8
27.5.2022 09:00 939.3
27.5.2022 08:00 939
27.5.2022 07:00 928.9
27.5.2022 06:00 928.9
27.5.2022 05:00 939.1
27.5.2022 04:00 929.2
27.5.2022 03:00 929.4
27.5.2022 02:00 939.6
27.5.2022 01:00 929.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )