Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Batizovce
Tok:Velický potok
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Batizovce - Velický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Batizovce - Velický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 09:30 657.8
25.9.2022 09:15 657.8
25.9.2022 09:00 647.7
25.9.2022 08:45 657.8
25.9.2022 08:30 647.7
25.9.2022 08:15 647.7
25.9.2022 08:00 647.7
25.9.2022 07:45 647.7
25.9.2022 07:30 647.7
25.9.2022 07:15 657.8
25.9.2022 07:00 657.8
25.9.2022 06:45 657.8
25.9.2022 06:30 657.8
25.9.2022 06:15 657.8
25.9.2022 06:00 657.8
25.9.2022 05:45 647.8
25.9.2022 05:30 657.8
25.9.2022 05:15 657.9
25.9.2022 05:00 657.8
25.9.2022 04:45 657.9
25.9.2022 04:30 657.9
25.9.2022 04:15 657.9
25.9.2022 04:00 657.9
25.9.2022 03:45 647.9
25.9.2022 03:30 648
25.9.2022 03:15 648
25.9.2022 03:00 648
25.9.2022 02:45 648
25.9.2022 02:30 658.1
25.9.2022 02:15 658.1
25.9.2022 02:00 658.1
25.9.2022 01:45 648.1
25.9.2022 01:30 658.2
25.9.2022 01:15 648.2
25.9.2022 01:00 658.2
25.9.2022 00:45 648.3
25.9.2022 00:30 658.4
25.9.2022 00:15 658.4
25.9.2022 00:00 658.5
24.9.2022 23:45 658.5
24.9.2022 23:30 648.6
24.9.2022 23:15 648.7
24.9.2022 23:00 648.7
24.9.2022 22:45 648.8
24.9.2022 22:30 648.9
24.9.2022 22:15 658.9
24.9.2022 22:00 658.9
24.9.2022 21:45 649
24.9.2022 21:30 649.1
24.9.2022 21:15 649.1
24.9.2022 21:00 649.2
24.9.2022 20:45 649.2
24.9.2022 20:30 649.3
24.9.2022 20:15 649.3
24.9.2022 20:00 649.3
24.9.2022 19:45 649.4
24.9.2022 19:30 649.4
24.9.2022 19:15 649.4
24.9.2022 19:00 649.4
24.9.2022 18:45 649.5
24.9.2022 18:30 659.5
24.9.2022 18:15 649.4
24.9.2022 18:00 649.4
24.9.2022 17:45 659.4
24.9.2022 17:30 649.4
24.9.2022 17:15 649.3
24.9.2022 17:00 649.3
24.9.2022 16:45 649.3
24.9.2022 16:30 659.2
24.9.2022 16:15 659.1
24.9.2022 16:00 659.1
24.9.2022 15:45 659
24.9.2022 15:30 658.9
24.9.2022 15:15 658.8
24.9.2022 15:00 658.7
24.9.2022 14:45 658.5
24.9.2022 14:30 658.4
24.9.2022 14:15 658.3
24.9.2022 14:00 658.1
24.9.2022 13:45 658
24.9.2022 13:30 657.9
24.9.2022 13:15 657.7
24.9.2022 13:00 657.6
24.9.2022 12:45 657.5
24.9.2022 12:30 657.3
24.9.2022 12:15 657.2
24.9.2022 12:00 657.1
24.9.2022 11:45 657
24.9.2022 11:30 656.9
24.9.2022 11:15 656.8
24.9.2022 11:00 656.7
24.9.2022 10:45 656.6
24.9.2022 10:30 656.6
24.9.2022 10:15 656.5
24.9.2022 10:00 656.5
24.9.2022 09:45 656.4
24.9.2022 09:30 656.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )