Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Poprad - Matejovce I
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Poprad - Matejovce I - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Poprad - Matejovce I - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 08:15 2410.3
21.5.2022 08:00 2410.3
21.5.2022 07:45 2410.3
21.5.2022 07:30 2410.2
21.5.2022 07:15 2310.2
21.5.2022 07:00 2310.2
21.5.2022 06:45 2410.2
21.5.2022 06:30 2310.3
21.5.2022 06:15 2310.2
21.5.2022 06:00 2410.3
21.5.2022 05:00 2310.5
21.5.2022 04:00 2310.6
21.5.2022 03:00 2310.7
21.5.2022 02:00 2210.8
21.5.2022 01:00 2211.1
21.5.2022 00:00 2211.4
20.5.2022 23:00 2211.8
20.5.2022 22:00 2012.3
20.5.2022 21:00 2112.7
20.5.2022 20:00 2013.5
20.5.2022 19:00 2014.1
20.5.2022 18:00 2114.4
20.5.2022 17:00 2113.8
20.5.2022 16:00 2113
20.5.2022 15:00 2012.8
20.5.2022 14:00 2012.2
20.5.2022 13:00 2111.4
20.5.2022 12:00 2111.3
20.5.2022 11:00 2110.6
20.5.2022 10:00 219.7
20.5.2022 09:00 228.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )