Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Kežmarok
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Kežmarok - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame. Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kežmarok - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.1.2022 17:30 850
27.1.2022 17:15 850
27.1.2022 17:00 850
27.1.2022 16:45 850
27.1.2022 16:30 850
27.1.2022 16:15 850
27.1.2022 16:00 850
27.1.2022 15:45 850
27.1.2022 15:30 850
27.1.2022 15:00 840
27.1.2022 14:00 830
27.1.2022 13:00 840
27.1.2022 12:00 830
27.1.2022 11:00 830
27.1.2022 10:00 830
27.1.2022 09:00 840
27.1.2022 08:00 840
27.1.2022 07:00 840
27.1.2022 06:00 840
27.1.2022 05:00 840
27.1.2022 04:00 840
27.1.2022 03:00 840
27.1.2022 02:00 840
27.1.2022 01:00 840
27.1.2022 00:00 850
26.1.2022 23:00 850
26.1.2022 22:00 850
26.1.2022 21:00 860
26.1.2022 20:00 860
26.1.2022 19:00 850
26.1.2022 18:00 860
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )