Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Nižné Ružbachy
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Nižné Ružbachy - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nižné Ružbachy - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 10:00 458.8
25.9.2022 09:45 458.7
25.9.2022 09:30 458.6
25.9.2022 09:15 458.6
25.9.2022 09:00 458.5
25.9.2022 08:45 468.5
25.9.2022 08:30 458.4
25.9.2022 08:15 458.4
25.9.2022 08:00 468.4
25.9.2022 07:45 468.4
25.9.2022 07:30 468.4
25.9.2022 07:15 468.4
25.9.2022 07:00 468.4
25.9.2022 06:45 468.5
25.9.2022 06:30 468.5
25.9.2022 06:15 468.5
25.9.2022 06:00 458.5
25.9.2022 05:45 458.5
25.9.2022 05:30 448.5
25.9.2022 05:15 448.5
25.9.2022 05:00 448.6
25.9.2022 04:45 448.6
25.9.2022 04:30 448.6
25.9.2022 04:15 448.6
25.9.2022 04:00 448.6
25.9.2022 03:45 458.6
25.9.2022 03:30 468.7
25.9.2022 03:15 468.7
25.9.2022 03:00 468.7
25.9.2022 02:45 478.7
25.9.2022 02:30 478.7
25.9.2022 02:15 478.7
25.9.2022 02:00 468.7
25.9.2022 01:45 478.8
25.9.2022 01:30 468.8
25.9.2022 01:15 468.9
25.9.2022 01:00 468.9
25.9.2022 00:45 468.9
25.9.2022 00:30 468.9
25.9.2022 00:15 469
25.9.2022 00:00 469
24.9.2022 23:45 469
24.9.2022 23:30 469.1
24.9.2022 23:15 469.2
24.9.2022 23:00 469.2
24.9.2022 22:45 469.2
24.9.2022 22:30 469.3
24.9.2022 22:15 469.3
24.9.2022 22:00 469.4
24.9.2022 21:45 469.4
24.9.2022 21:30 469.5
24.9.2022 21:15 469.6
24.9.2022 21:00 469.6
24.9.2022 20:45 469.7
24.9.2022 20:30 479.7
24.9.2022 20:15 469.8
24.9.2022 20:00 469.9
24.9.2022 19:45 4610
24.9.2022 19:30 4610
24.9.2022 19:15 4610.1
24.9.2022 19:00 4610.1
24.9.2022 18:45 4610.2
24.9.2022 18:30 4710.3
24.9.2022 18:15 4710.3
24.9.2022 18:00 4610.4
24.9.2022 17:45 4610.5
24.9.2022 17:30 4610.5
24.9.2022 17:15 4610.5
24.9.2022 17:00 4610.4
24.9.2022 16:45 4610.4
24.9.2022 16:30 4710.3
24.9.2022 16:15 4710.2
24.9.2022 16:00 4610.2
24.9.2022 15:45 4610.1
24.9.2022 15:30 4710.1
24.9.2022 15:15 4710.1
24.9.2022 15:00 4710.1
24.9.2022 14:45 4710
24.9.2022 14:30 4710
24.9.2022 14:15 479.9
24.9.2022 14:00 479.7
24.9.2022 13:45 469.6
24.9.2022 13:30 479.4
24.9.2022 13:15 479.3
24.9.2022 13:00 479.2
24.9.2022 12:45 479
24.9.2022 12:30 479
24.9.2022 12:15 478.8
24.9.2022 12:00 478.7
24.9.2022 11:45 478.6
24.9.2022 11:30 478.5
24.9.2022 11:15 478.4
24.9.2022 11:00 478.3
24.9.2022 10:45 478.2
24.9.2022 10:30 478.1
24.9.2022 10:15 478.1
24.9.2022 10:00 478
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )