Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hniezdne
Tok:Kamienka
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Hniezdne - Kamienka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hniezdne - Kamienka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.5.2022 01:00 6514.1
28.5.2022 00:45 6514.2
28.5.2022 00:30 6514.3
28.5.2022 00:15 6514.3
28.5.2022 00:00 6514.4
27.5.2022 23:45 6514.5
27.5.2022 23:30 6514.6
27.5.2022 23:15 6514.7
27.5.2022 23:00 6514.8
27.5.2022 22:00 6515.1
27.5.2022 21:00 6515.6
27.5.2022 20:00 6615.9
27.5.2022 19:00 6616.3
27.5.2022 18:00 6617
27.5.2022 17:00 6617.9
27.5.2022 16:00 6618.3
27.5.2022 15:00 6617.8
27.5.2022 14:00 6617.4
27.5.2022 13:00 6617.6
27.5.2022 12:00 6516.7
27.5.2022 11:00 6515.4
27.5.2022 10:00 6514.1
27.5.2022 09:00 6513
27.5.2022 08:00 6412.4
27.5.2022 07:00 6512.1
27.5.2022 06:00 6512.1
27.5.2022 05:00 6512.3
27.5.2022 04:00 6512.7
27.5.2022 03:00 6513
27.5.2022 02:00 6513.4
27.5.2022 01:00 6513.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )