Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Chmelnica
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Chmelnica - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chmelnica - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2022 04:30 899.6
3.10.2022 04:15 889.6
3.10.2022 04:00 889.7
3.10.2022 03:45 889.7
3.10.2022 03:30 899.7
3.10.2022 03:15 899.7
3.10.2022 03:00 899.8
3.10.2022 02:45 899.8
3.10.2022 02:30 899.9
3.10.2022 02:15 8910
3.10.2022 02:00 8910
3.10.2022 01:45 8910.1
3.10.2022 01:30 8810.1
3.10.2022 01:15 8910.1
3.10.2022 01:00 8910.1
3.10.2022 00:45 8910.1
3.10.2022 00:30 8910.1
3.10.2022 00:15 8910.1
3.10.2022 00:00 9010.1
2.10.2022 23:45 9010
2.10.2022 23:30 9010
2.10.2022 23:15 9010
2.10.2022 23:00 9010
2.10.2022 22:45 9010
2.10.2022 22:30 9010
2.10.2022 22:15 9010
2.10.2022 22:00 9010
2.10.2022 21:45 9010.1
2.10.2022 21:30 9010.1
2.10.2022 21:15 9010.1
2.10.2022 21:00 9010.1
2.10.2022 20:45 9010.1
2.10.2022 20:30 9010.2
2.10.2022 20:15 9010.2
2.10.2022 20:00 9110.3
2.10.2022 19:45 9110.3
2.10.2022 19:30 9110.3
2.10.2022 19:15 9110.3
2.10.2022 19:00 9110.3
2.10.2022 18:45 9210.3
2.10.2022 18:30 9210.4
2.10.2022 18:15 9210.4
2.10.2022 18:00 9110.4
2.10.2022 17:45 9110.4
2.10.2022 17:30 9110.4
2.10.2022 17:15 9310.5
2.10.2022 17:00 9310.5
2.10.2022 16:45 9310.5
2.10.2022 16:30 9310.5
2.10.2022 16:15 9310.5
2.10.2022 16:00 9310.5
2.10.2022 15:45 9310.5
2.10.2022 15:30 9310.5
2.10.2022 15:15 9310.5
2.10.2022 15:00 9310.5
2.10.2022 14:45 9310.6
2.10.2022 14:30 9310.6
2.10.2022 14:15 9310.6
2.10.2022 14:00 9310.6
2.10.2022 13:45 9310.7
2.10.2022 13:30 9310.6
2.10.2022 13:15 9310.7
2.10.2022 13:00 9310.7
2.10.2022 12:45 9310.7
2.10.2022 12:30 9310.7
2.10.2022 12:15 9310.7
2.10.2022 12:00 9310.8
2.10.2022 11:45 9310.8
2.10.2022 11:30 9410.8
2.10.2022 11:15 9310.8
2.10.2022 11:00 9210.8
2.10.2022 10:45 9310.7
2.10.2022 10:30 9210.6
2.10.2022 10:15 9210.6
2.10.2022 10:00 9210.6
2.10.2022 09:45 9210.6
2.10.2022 09:30 9210.7
2.10.2022 09:15 9210.6
2.10.2022 09:00 9110.6
2.10.2022 08:45 9210.6
2.10.2022 08:30 9110.6
2.10.2022 08:15 9110.6
2.10.2022 08:00 9110.6
2.10.2022 07:45 9110.6
2.10.2022 07:30 9110.6
2.10.2022 07:15 9110.6
2.10.2022 07:00 9110.7
2.10.2022 06:45 9110.7
2.10.2022 06:30 9110.7
2.10.2022 06:15 9110.8
2.10.2022 06:00 9110.8
2.10.2022 05:45 9110.8
2.10.2022 05:30 9110.9
2.10.2022 05:15 9110.9
2.10.2022 05:00 9110.9
2.10.2022 04:45 9110.9
2.10.2022 04:30 9110.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )