Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hranovnica
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Hranovnica - Hornád

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hranovnica - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 09:30 77.9
25.9.2022 09:15 77.9
25.9.2022 09:00 77.8
25.9.2022 08:45 77.8
25.9.2022 08:30 77.8
25.9.2022 08:15 77.8
25.9.2022 08:00 77.7
25.9.2022 07:45 67.8
25.9.2022 07:30 77.8
25.9.2022 07:15 77.8
25.9.2022 07:00 67.8
25.9.2022 06:45 67.8
25.9.2022 06:30 67.9
25.9.2022 06:15 67.9
25.9.2022 06:00 67.9
25.9.2022 05:45 68
25.9.2022 05:30 68
25.9.2022 05:15 68
25.9.2022 05:00 68
25.9.2022 04:45 68.1
25.9.2022 04:30 68.1
25.9.2022 04:15 68.1
25.9.2022 04:00 68.1
25.9.2022 03:45 68.1
25.9.2022 03:30 68.2
25.9.2022 03:15 68.2
25.9.2022 03:00 68.2
25.9.2022 02:45 68.2
25.9.2022 02:30 68.2
25.9.2022 02:15 68.2
25.9.2022 02:00 68.3
25.9.2022 01:45 68.3
25.9.2022 01:30 68.3
25.9.2022 01:15 68.4
25.9.2022 01:00 78.4
25.9.2022 00:45 68.4
25.9.2022 00:30 68.5
25.9.2022 00:15 68.5
25.9.2022 00:00 68.5
24.9.2022 23:45 78.5
24.9.2022 23:30 68.6
24.9.2022 23:15 78.6
24.9.2022 23:00 78.7
24.9.2022 22:45 78.7
24.9.2022 22:30 78.8
24.9.2022 22:15 78.8
24.9.2022 22:00 78.8
24.9.2022 21:45 78.9
24.9.2022 21:30 78.9
24.9.2022 21:15 79
24.9.2022 21:00 79
24.9.2022 20:45 79.1
24.9.2022 20:30 79.2
24.9.2022 20:15 79.2
24.9.2022 20:00 79.3
24.9.2022 19:45 79.3
24.9.2022 19:30 79.3
24.9.2022 19:15 79.3
24.9.2022 19:00 79.3
24.9.2022 18:45 79.3
24.9.2022 18:30 79.3
24.9.2022 18:15 79.3
24.9.2022 18:00 79.3
24.9.2022 17:45 79.3
24.9.2022 17:30 79.3
24.9.2022 17:15 79.2
24.9.2022 17:00 79.2
24.9.2022 16:45 79.1
24.9.2022 16:30 79.1
24.9.2022 16:15 79
24.9.2022 16:00 79
24.9.2022 15:45 78.9
24.9.2022 15:30 78.8
24.9.2022 15:15 78.8
24.9.2022 15:00 78.7
24.9.2022 14:45 78.5
24.9.2022 14:30 78.4
24.9.2022 14:15 78.3
24.9.2022 14:00 78.2
24.9.2022 13:45 78.1
24.9.2022 13:30 78
24.9.2022 13:15 77.9
24.9.2022 13:00 77.7
24.9.2022 12:45 77.6
24.9.2022 12:30 77.5
24.9.2022 12:15 77.4
24.9.2022 12:00 77.3
24.9.2022 11:45 77.2
24.9.2022 11:30 77.1
24.9.2022 11:15 77
24.9.2022 11:00 76.9
24.9.2022 10:45 76.9
24.9.2022 10:30 76.8
24.9.2022 10:15 76.7
24.9.2022 10:00 76.7
24.9.2022 09:45 76.7
24.9.2022 09:30 76.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )