Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Spišská Nová Ves
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Spišská Nová Ves - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišská Nová Ves - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 07:00 13612.8
21.5.2022 06:45 13612.8
21.5.2022 06:30 13612.7
21.5.2022 06:15 13612.7
21.5.2022 06:00 13612.7
21.5.2022 05:45 13612.7
21.5.2022 05:30 13612.7
21.5.2022 05:15 13612.7
21.5.2022 05:00 13612.7
21.5.2022 04:00 13612.6
21.5.2022 03:00 13612.4
21.5.2022 02:00 13612.4
21.5.2022 01:00 13612.4
21.5.2022 00:00 13612.4
20.5.2022 23:00 13612.6
20.5.2022 22:00 13612.9
20.5.2022 21:00 13613.4
20.5.2022 20:00 13614
20.5.2022 19:00 13614.5
20.5.2022 18:00 13615
20.5.2022 17:00 13615.2
20.5.2022 16:00 13615
20.5.2022 15:00 13614.5
20.5.2022 14:00 13614
20.5.2022 13:00 13614.3
20.5.2022 12:00 13614.3
20.5.2022 11:00 13613.5
20.5.2022 10:00 13612.7
20.5.2022 09:00 13711.8
20.5.2022 08:00 13611.1
20.5.2022 07:00 13710.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )