Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Spišská Nová Ves
Tok:Holubnica
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Spišská Nová Ves - Holubnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišská Nová Ves - Holubnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.9.2022 06:00 411.6
25.9.2022 05:45 411.6
25.9.2022 05:30 411.6
25.9.2022 05:15 411.6
25.9.2022 05:00 411.6
25.9.2022 04:45 311.6
25.9.2022 04:30 311.6
25.9.2022 04:15 411.6
25.9.2022 04:00 311.6
25.9.2022 03:45 411.7
25.9.2022 03:30 411.7
25.9.2022 03:15 411.7
25.9.2022 03:00 411.7
25.9.2022 02:45 311.7
25.9.2022 02:30 411.7
25.9.2022 02:15 311.7
25.9.2022 02:00 311.7
25.9.2022 01:45 311.8
25.9.2022 01:30 311.8
25.9.2022 01:15 311.8
25.9.2022 01:00 311.8
25.9.2022 00:45 311.8
25.9.2022 00:30 311.8
25.9.2022 00:15 311.8
25.9.2022 00:00 311.8
24.9.2022 23:45 411.8
24.9.2022 23:30 311.8
24.9.2022 23:15 311.8
24.9.2022 23:00 311.9
24.9.2022 22:45 311.9
24.9.2022 22:30 311.9
24.9.2022 22:15 311.9
24.9.2022 22:00 311.9
24.9.2022 21:45 311.9
24.9.2022 21:30 311.9
24.9.2022 21:15 311.9
24.9.2022 21:00 311.9
24.9.2022 20:45 311.9
24.9.2022 20:30 312
24.9.2022 20:15 312
24.9.2022 20:00 312
24.9.2022 19:45 312
24.9.2022 19:30 312
24.9.2022 19:15 312
24.9.2022 19:00 312
24.9.2022 18:45 312
24.9.2022 18:30 312
24.9.2022 18:15 312
24.9.2022 18:00 312
24.9.2022 17:45 312
24.9.2022 17:30 312
24.9.2022 17:15 412
24.9.2022 17:00 411.9
24.9.2022 16:45 411.9
24.9.2022 16:30 411.9
24.9.2022 16:15 411.9
24.9.2022 16:00 411.9
24.9.2022 15:45 411.9
24.9.2022 15:30 411.9
24.9.2022 15:15 411.8
24.9.2022 15:00 411.8
24.9.2022 14:45 411.8
24.9.2022 14:30 411.8
24.9.2022 14:15 411.7
24.9.2022 14:00 411.7
24.9.2022 13:45 411.7
24.9.2022 13:30 411.6
24.9.2022 13:15 411.6
24.9.2022 13:00 411.6
24.9.2022 12:45 411.6
24.9.2022 12:30 411.5
24.9.2022 12:15 411.5
24.9.2022 12:00 411.5
24.9.2022 11:45 411.4
24.9.2022 11:30 411.4
24.9.2022 11:15 411.4
24.9.2022 11:00 411.4
24.9.2022 10:45 411.4
24.9.2022 10:30 411.4
24.9.2022 10:15 411.4
24.9.2022 10:00 411.4
24.9.2022 09:45 411.4
24.9.2022 09:30 411.4
24.9.2022 09:15 411.4
24.9.2022 09:00 411.4
24.9.2022 08:45 411.4
24.9.2022 08:30 411.4
24.9.2022 08:15 411.5
24.9.2022 08:00 411.5
24.9.2022 07:45 411.5
24.9.2022 07:30 411.5
24.9.2022 07:15 411.5
24.9.2022 07:00 411.5
24.9.2022 06:45 411.6
24.9.2022 06:30 411.6
24.9.2022 06:15 411.6
24.9.2022 06:00 411.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )