Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Spišské Vlachy
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Spišské Vlachy - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2022 02:45 16711.2
3.10.2022 02:30 16711.2
3.10.2022 02:15 16811.2
3.10.2022 02:00 16811.3
3.10.2022 01:45 16811.3
3.10.2022 01:30 16811.3
3.10.2022 01:15 16811.4
3.10.2022 01:00 16811.4
3.10.2022 00:45 16811.4
3.10.2022 00:30 16811.4
3.10.2022 00:15 16811.4
3.10.2022 00:00 16811.4
2.10.2022 23:45 16811.5
2.10.2022 23:30 16811.5
2.10.2022 23:15 16811.5
2.10.2022 23:00 16811.5
2.10.2022 22:45 16811.5
2.10.2022 22:30 16811.5
2.10.2022 22:15 16911.5
2.10.2022 22:00 16911.5
2.10.2022 21:45 16911.5
2.10.2022 21:30 16911.5
2.10.2022 21:15 16911.5
2.10.2022 21:00 16911.6
2.10.2022 20:45 16911.6
2.10.2022 20:30 16911.6
2.10.2022 20:15 16911.6
2.10.2022 20:00 16911.6
2.10.2022 19:45 16911.6
2.10.2022 19:30 16911.7
2.10.2022 19:15 17011.7
2.10.2022 19:00 17011.7
2.10.2022 18:45 17011.7
2.10.2022 18:30 17011.7
2.10.2022 18:15 17011.7
2.10.2022 18:00 17011.7
2.10.2022 17:45 17011.7
2.10.2022 17:30 17011.7
2.10.2022 17:15 17011.8
2.10.2022 17:00 17011.8
2.10.2022 16:45 17011.8
2.10.2022 16:30 17011.8
2.10.2022 16:15 17011.8
2.10.2022 16:00 17011.8
2.10.2022 15:45 17011.8
2.10.2022 15:30 17011.7
2.10.2022 15:15 17011.7
2.10.2022 15:00 17011.6
2.10.2022 14:45 17011.6
2.10.2022 14:30 17011.5
2.10.2022 14:15 17011.5
2.10.2022 14:00 17011.4
2.10.2022 13:45 17011.4
2.10.2022 13:30 17011.4
2.10.2022 13:15 17011.4
2.10.2022 13:00 17011.4
2.10.2022 12:45 17011.4
2.10.2022 12:30 17011.4
2.10.2022 12:15 17011.4
2.10.2022 12:00 17011.3
2.10.2022 11:45 17011.3
2.10.2022 11:30 17011.3
2.10.2022 11:15 17011.3
2.10.2022 11:00 17011.3
2.10.2022 10:45 17011.3
2.10.2022 10:30 17011.3
2.10.2022 10:15 17011.3
2.10.2022 10:00 17011.4
2.10.2022 09:45 16911.4
2.10.2022 09:30 16911.4
2.10.2022 09:15 16911.3
2.10.2022 09:00 16911.4
2.10.2022 08:45 16911.4
2.10.2022 08:30 16911.4
2.10.2022 08:15 16911.4
2.10.2022 08:00 16911.5
2.10.2022 07:45 16911.5
2.10.2022 07:30 16911.5
2.10.2022 07:15 16911.5
2.10.2022 07:00 16911.6
2.10.2022 06:45 16811.6
2.10.2022 06:30 16811.6
2.10.2022 06:15 16811.7
2.10.2022 06:00 16811.7
2.10.2022 05:45 16811.7
2.10.2022 05:30 16811.7
2.10.2022 05:15 16811.8
2.10.2022 05:00 16811.8
2.10.2022 04:45 16811.8
2.10.2022 04:30 16811.8
2.10.2022 04:15 16811.8
2.10.2022 04:00 16811.8
2.10.2022 03:45 16811.8
2.10.2022 03:30 16811.8
2.10.2022 03:15 16811.8
2.10.2022 03:00 16811.8
2.10.2022 02:45 16811.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Steady water level - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )